Čistá energie naší přírody

Jsme developer a investor projektů větrných elektráren. Zajišťujeme komplexní management projektů, od úvodní ověřovacích studie, projektové přípravy, povolovacího procesu i samotnou realizaci stavby. Zajišťujeme financování projektů VTE i jejich následnou správu.

Image

Větrná energetika

VTE neprodukují žádné emise, odpad, nespotřebovávají ani neznečišťují vodu či životní prostředí. Zabírají minimum půdy, a po konci své 20leté životnosti jsou z 88% recyklovány. VTE mají nejrychlejší energetickou návratností a ve vhodných lokalitách generují nejlevnější zdroj energie.

Hledáme lokality s příhodnými větrnými podmínkami (v ČR obvykle ve vyšších polohách, cca 600m n.m. a výše), ideálně v relativní blízkosti distribuční soustavy (VN, VVN) a přístupové cesty, ale dostatečně vzdálená od nejbližšího obydlí (500m a více).

Vlastníte pozemek na větrném místě? Neváhejte nás kontaktovat.

Rádi byste investovali do energie větru? Hledáte zdroj levné a čisté energie či energetickou soběstačnost? Neváhejte nás kontaktovat. Připravujeme projekty komunitní energetiky, které otevřeme širokému spektru malých i větších investorů z řad měst, firem i občanů.

Image

Komunitní energetika

Česká energetika stojí před přerodem. Mezi 2025-2050 bude třeba nahradit 70% stávajících zdrojů energie. Větříme, že energie větru a slunce sehraje podstatnou roli.

Energetika se promění nejen technologicky, ale i z hlediska struktury. Rostoucí počet projektů OZE bude vlastněno přímo lokálními spotřebiteli jako prostředek jejich energetické soběstačnosti.

V rámci našich projektů nabízíme místním komunitám možnost participace, ať už formou zvýhodněného odběru elektrické energie nebo přímo kapitálovou účastí.

Rádi byste investovali do energie větru či slunce? Hledáte zdroj levné a čisté energie či energetickou soběstačnost? Neváhejte nás kontaktovat. Připravujeme projekty komunitní energetiky, které otevřeme širokému spektru malých i větších investorů z řad měst, firem i občanů.

Image

Finanční poradenství a správa společností

Poskytujeme služby v oblasti finančního poradenství a správy aktiv.

Pro Váš záměr navrhneme optimální právní a finanční strukturu a budeme asistovat při zajištění externího bankovního financování.

Zajistíme administrativní chod projektových společností, jejich správa a finanční řízení.

Image

Ing. Petr Vavrečka, jednatel

email: petr.vavrecka@pv-consulting.cz
tel: +420 605 234 086

PV Consulting s.r.o.
U Výstavby 488/6,
111 01 Praha Dolní Měcholupy

IČO: 28936442
Sp. Značka: C 154257 vedená u Městského soudu v Praze